Animaniacy

Nasza misja

Misja Fundacji

Główną misją naszej Fundacji jest pomaganie bezdomnym, skrzywdzonym przez ludzi zwierzętom oraz działanie na rzecz wspierania wszelkich ruchów, w zakresie upowszechniania idei pomocy dla zwierząt.

Ratujemy i leczymy zwierzęta, wspieramy schroniska i organizacje, edukujemy i kształtujemy właściwe postawy u dzieci i dorosłych. Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi.
Chcielibyśmy, aby każde ze zwierząt miało spokojny własny kąt w domu, nie chodziło głodne i zaniedbane. Dlatego, wspólnymi siłami postaramy się zapewnić opiekę i wsparcie jak największej liczbie zwierząt potrzebujących pomocy.
Poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi czerpiemy podwójną energię, korzyść i radość z tego co jest dla nas najważniejsze.

O nas

Jesteśmy grupą przyjaciół o wspólnych cechach: mamy ogromną empatię i chęć pomocy zwierzakom, dlatego razem postanowiliśmy stworzyć Fundację Animaniacy.
Oficjalnie działamy od 17 października 2018 roku, ale każda z nas już od dłuższego czasu angażuje się w różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz ludzi i czworonogów. Łączy nas jedno stanowisko: nie pozwalamy na to, by nasi przyjaciele byli traktowani jak podrzędny gatunek. Dla nas nie są to tylko zwierzęta, a członkowie rodzin. Nie zgadzamy się na ich niehumanitarne traktowanie, znęcanie się nad nimi czy porzucanie ich. Dlatego z każdej sytuacji, w której będzie się źle działo zwierzakom, postaramy się wyciągać wnioski w stosunku do ludzi, którzy źle czynią.

Impulsem do zarejestrowania Fundacji był moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę z tego, że razem możemy zdziałać dużo więcej. Chciałyśmy połączyć nasze kompetencje: te z zakresu pracy z ludźmi niepełnosprawnymi, z pracą ze zwierzętami. Już od pewnego czasu czuliśmy jednak, że dla nas to wciąż za mało. Właśnie dlatego stworzyliśmy Fundację o zasięgu ogólnopolskim, z ramienia której na co dzień chcemy pomagać na coraz większą skalę, uczestniczyć w projektach i angażować wszystkie siły by ludziom i zwierzętom żyło się lepiej.

Cele, które przed sobą postawiliśmy, to m.in:

  • propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących,
  • przeciwdziałanie stosowaniu wobec nich przemocy,
  • niesienie pomocy,
  • wspieranie i systematyczna współpraca ze schroniskami i organizacjami,
  • działanie na rzecz regulacji populacji czworonogów i zwalczania ich bezdomności,
  • a także edukacja propagująca kształtowanie właściwych relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.

Działamy również na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.