Animaniacy - fundacja na rzecz zwierząc
Powróć do: Nasza misja

Cele

Cele, które przed sobą postawiliśmy, to m.in:
  • propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt domowych i wolno żyjących,
  • przeciwdziałanie stosowaniu wobec nich przemocy,
  • niesienie pomocy,
  • wspieranie i systematyczna współpraca ze schroniskami i organizacjami,
  • działanie na rzecz regulacji populacji czworonogów i zwalczania ich bezdomności,
  • a także edukacja propagująca kształtowanie właściwych relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.


Działamy również na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.